Mongstad

Velkommen til CCB Mongstad

Forsyningsbase

CCB Mongstad AS drifter et moderne ISPS godkjent havneanlegg med kraner, transportutstyr og gode lagerfasiliteter for ute og inne lagring. Basen forsyner rundt tjue installasjoner. Årlig har basen mer enn 2.500 båtanløp og det blir skipet inn/ ut mer enn 1 million tonn over kaiene på Mongstad base. CCB Mongstad er med det landets største forsyningsbase.

Selskapet ble etablert i 1984 som forsyningsbase for Norsk Hydro sine aktiviteter på sokkelen. Selskapet ble oppkjøpt av Coast Center Base AS i juni 2015, og endret navn til CCB Mongstad AS fra 3. september 2015. Med rundt 230 årsverk er CCB Mongstad AS en av de største private arbeidsplassene i regionen.

Aktiviteten vil øke ytterligere og arbeidet med bygging av nye fasiliteter og arealutvidelse pågår. Sammen med høyt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet vil dette gjøre CCB Mongstad til en moderne og effektiv aktør også i fremtiden.

Konstant i endringe med

Ny teknologi

Vi har lang erfaring som tjenestetilbyder knyttet til ulike logistikk- og havneoperasjoner. Fra våre baser kan vi støtte driftsforsyning til offshorevirksomhet innen f.eks. olje & gass, havvind og maritime operasjoner. Vi er beredt til å levere logistikktjenester også til mob- og demobilisering av så vel skip som spesialfartøyer.  

Vårt personell har høy kompetanse og lang erfaring innen de ulike logistikkdisiplinene. Dette kommer våre kunder til gode uansett hvilken lokasjon du velger.  

Kontakt oss

Vi i CCB Mongstad er alltid klar til å bistå deg med dine behov!