Om oss

0bdab667-c387-4cfa-8ea6-bd11ba13ed95

Om oss

Vi sikrer trygg og bærekraftig
drift på norsk sokkel

CCB er et ledende offshorebase- og logistikkselskap som opererer i det norske olje- og gassmarkedet. Virksomheten er lokalisert på Ågotnes og Mongstad og i Sandnessjøen på Helgelandskysten.  

Virksomheten startet på Ågotnes i 1973 med etablering av baseselskapet «AS Coast Center Base Ltd.». I dag er vi et konsern med flere selskaper hvor vi har utviklet og spesialisert våre tjenester; og med etableringer på flere geografiske lokasjoner. Virksomheten har gjennom vår 50-årige historie hatt en sentral posisjon i olje- og gassindustrien på norsk sokkel. 

Hvor vi var og hvor vi skal

50 år med tjenester og innovasjon – CCBs historie

1974
Åpning av basen på Ågotnes

Driften av basen startet på vårparten samme år. Offisiell åpning av basen med prominente gjester; Peter B. Namtvedt, statssekretær Risti, Jacob Stolt-Nielsen, Arne Steckmest, Bjørn Bendigsen og Erik J. Larssen. Leteboringer ble forsynt fra basen fra 1973 og etter hvert startet også forsyning til faste installasjoner. De største aktørene i oppstarten var Mobil, Statoil, Esso, Norsk

1987
Statoil etablerer

Statoil etablerer seg på CCB-basen for å forsyne faste offshore- installasjoner. Tidligere ble basen også benyttet ved leteboring. 

1990
Bernh. Larsen Holding AS kommer inn på eiersiden

I 1990 med 25 % av aksjene og i 1993 med ytterligere 25 %. Bernh. Larsen Holding AS er i dag en av to eiere i CCB. 

1996
Aker Base (nå: NorSea Industrial Holdings)

Aker Base (nå: NorSea Industrial Holdings) kommer inn på eiersiden da de overtok Statoil sine aksjer, i alt 50 %. NorSea Industrial Holdings AS er i dag en av to eiere i CCB.

1997
Helgelandsbase AS blir en del av konsernet

Helgelandsbase AS blir en del av konsernet etter kjøp av 51 % av aksjene i selskapet. Helgelandsbase er lokalisert på Horvneset utenfor Sandnessjøen. Selskapet er en eiendomsaktør med utleie og drift av byggene på basen samt tilbyder av logistikktjenester fra samme lokasjon.  

1999
Etablering av Ågotnes Næringspark

Etablering av Ågotnes Næringspark sammen med Lie Gruppen med likeverdige eierskap. I dag er selskapet eid 79 % av CCB og 21 % av Øygarden kommune. Opprinnelig var selskapet etablert som eiendomsutvikler og utleier knyttet til tomtene i Tranevågen på Ågotnes. I dag har Ågotnes Næringspark fortsatt utleie av noen bygg samt drift av CCB Camp.  

2000
Åpning av ro-ro kai på Ågotnes

Åpning av ro-ro kai på Ågotnes. Sea Cargo etablerte faste linjeanløp mellom Ågotnes og andre sentrale terminaler i Nordsjø-bassenget.  

2003
Omorganisering av konsernet

Drift og eiendom ble skilt ut og fordelt på to konsern. Eiendomskonsernet KS Coast Center Base består  av Ågotnes Eiendom AS (65,9 %), Ågotnes Næringspark AS (79 %) og Helgelandsbase Holding As (52,1 %) med sine datterselskap Helgelandsbase AS (100 %) og Helgelandsbase Adm. bygg AS (100 %), samt tilknyttede selskap Sambygg AS (20 %) og Fjell Utvikling AS (33 %).   

2008
Etablering av CCB Kollsnes

Etablering av CCB Kollsnes AS sammen med Øygarden kommune. CCB Kollsnes inngår i dag i konsernet CCB Energy Holding. CCB Energy Holding AS ble etablert i 2020.

2015
Mongstadbase AS blir en del av CCB

Mongstadbase AS blir en del av CCB. Selskapsnavnet ble endret til CCB Mongstad etter oppkjøpet. Statoil (nå: Equinor) flyttet samtidig driftsforsyning fra Ågotnes for å samlokalisere all driftsforsyning til feltene på Tampen-området. CCB Mongstad er i dag baseoperatøren på Mongstad base og tilbyr bl.a. utleie av eiendomsfasilitetene på basen, tekniske tjenester samt logistikk- og havnetjenester. 

2016
Kjøp av majoritetsandel av aksjene i Logiteam AS

Kjøp av majoritetsandel av aksjene i Logiteam AS med datterselskapet Logiteam Subsea AS. Sistnevnte blir senere CCB Subsea. Logiteam tilbyr personell og konsulenter innen supply chain management og subsea.

2019
Etablerer nytt morselskap CCB Holding AS

Etablerer nytt morselskap CCB Holding AS for alle driftsselskapene. Konsernet består av Coast Center Base AS (100 %), CCB Mongstad AS (100 %), CCB Subsea AS (51 %) og Logiteam AS (51 %)  samt tilknyttede selskap Maritime Waste Management AS (50 %)  og Fabtech Holding AS (34 %).

2020
Bergen Havn Ågotnes

Bergen Havn Ågotnes overtar arealer og bygg på basen til den fremtidige regionhavnen for Bergen på Ågotnes.