Logistikk og havn

Vi kan logistikk og havn!

Høy kompetanse og lang erfaring

Vi har lang erfaring som tjenestetilbyder knyttet til ulike logistikk- og havne operasjoner. Fra våre baser kan vi støtte driftsforsyning til offshorevirksomhet innen f.eks. olje & gass, havvind og maritime operasjoner. Vi er beredt til å levere logistikktjenester også til mob- og demobilisering av så vel skip som spesialfartøyer.  

Vårt personell har høy kompetanse og lang erfaring innen de ulike logistikkdisiplinene. Dette kommer våre kunder til gode uansett hvilken lokasjon du velger.  

CCB har en moderne og energivennlig maskinpark som dekker alle behov innenfor base- og havnedrift. Vi utvikler autonome havne- og terminalløsninger i samarbeid med våre leverandører. 

Hos oss kan vi tilby landstrøm til fartøy og rigger fra de fleste lokasjoner  

Vi kan tilby våre tjenester på flere geografiske lokasjoner langs hele Norskekysten. 

Landstrøm

Bunkringstjenester

Industrirengjøring

Mottaksanlegg

Lager

Logitsikkoperasjoner

Lasting og lossing

Mob / demob

Logistikkprosjekter

Logistikk og MA-personell

Vakt/sikring

Overnatting

Vi i CCB er alltid klar til å bistå deg med dine behov på våre lokasjoner.

Mongstad

Ågotnes

Helgeland

Kollsnes