Konsernledelse

Legal, Sustainability and HR Officer

Tanja B. Svellingen

Administrerende Direktør / CEO

Jan-Dagfinn Lund